Aarhus Universitets segl

KURS

Sæt fokus på og arbejd med Klasseledelse, Underviserudvikling, Relationskompetence og Samtale.

BEDRE SAMSPIL MELLEM ELEVER OG UNDERVISER

KURS giver mulighed for at sætte fokus på og arbejde med Klasseledelse, Underviserudvikling, Relationskompetence og Samtale om den pædagogiske praksis i undervisningen. KURS indeholder en relationspædagogisk lærerprofil, der er udviklet som et evalueringsværktøj af Aarhus Universitet på baggrund af forskning i relationer og klasseledelse siden 2014. 


KURS er henvendt til skoler, der ønsker at arbejde med undervisernes relationspædagogik og klasseledelse. Målet er at øge lærernes pædagogiske repertoire og egen refleksivitet over deres undervisningspraksis og dermed også at øge kvaliteten i lærer-elev-relationen.

Klasseledelse

Opbyg en god interaktion mellem elever og lærer i undervisningen ved hjælp af et øget fokus på elevernes behov og lærerens præferencer for ledelse af klassen.

 

Underviserudvikling

Målret det personlige udviklingsarbejde som underviser ud fra refleksioner over egen lærerprofil, egne idealer samt elevernes oplevelse af din lærerrolle.

 

Relationskompetence

Styrk relationerne i klasseværelset og sæt fokus på et harmonisk samspil i undervisningen mellem underviser og elever ud fra begge parters perspektiv.

 

Samtale

Påvirk den faglige pædagogiske samtale mellem kolleger og ledere - og opbyg et fælles sprog på skolen, der styrker udviklingen af god pædagogisk praksis.