Aarhus Universitets segl

OM KURS

KURS er en relationspædagogisk lærerprofil udviklet som et evalueringsværktøj af Aarhus Universitet, der har forsket i relationer og klasseledelse siden 2014. KURS giver mulighed for at sætte fokus på og arbejde med klasseledelse, underviserudvikling, relationskompetence og samtale om den pædagogiske praksis i undervisningen. 
     

 

KURS udbydes af Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier på Aarhus Universitet og er en relationspædagogisk lærerprofil, der kan anvendes til at forbedre samspillet mellem underviser og elever ved at sætte fokus på klasseledelse, underviserudvikling, relationskompetencer samt at sikre faglig samtale herom.

Målet med KURS er:

  • at øge undervisernes pædagogiske repertoire og egen refleksivitet over deres undervisningspraksis og dermed også kvaliteten i lærer-elev-relationen.
  • at skabe et fælles sprog på skolen for arbejdet med relationer og interaktionen i klasseværelse med opbakning fra både kolleger og ledere.
  • at give eleverne en stemme i det didaktiske udviklingsarbejde.
  • at skabe et bedre læringsmiljø på den enkelte skole og i det enkelte klasseværelse.

KURS henvender sig derfor til skoler, der ønsker at sætte fokus på relationspædagogik og klasseledelse og der vil bruge den relationspædagogiske lærerprofil som et evalueringsværktøj, der kan kvalificere udviklingsarbejde på skolen og med den enkelte medarbejder.

Et evalueringsværktøj

Den relationspædagogiske lærerprofil KURS er udviklet som et evalueringsværktøj, der giver indsigt i, hvordan både underviseren selv og klassens elever oplever relationerne og interaktionen i undervisningen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier på Aarhus Universitet har forsket i relationer og klasseledelse siden 2014 og har på denne baggrund udviklet KURS. KURS bygger yderligere på ’The model for Interpersonal Teacher Behavior’, også kaldt QTI. Denne model er udviklet af forskere fra Utrecht University, hvis forskning på området drejer sig om at skabe det bedste læringsmiljø. Læs mere om forskningen bag lærerprofilen her.

Det er vigtigt at pointere, at den relationspædagogiske lærerprofil ikke kan stå alene, da undervisning indebærer hele det almendidaktiske spektrum og ikke må simplificeres til adfærd og relationer. Man kan derfor vælge at bruge KURS i forbindelse med MUS- og GRUS-samtaler til at kvalificere den didaktiske samtale i udviklingsarbejdet med den enkelte medarbejder, i kollegafællesskabet samt på skolen.

Lærerprofilen udarbejdes på baggrund af elevernes og lærerens egne besvarelser. Den må således aldrig anses som et hurtigt pædagogisk fix, men snarere som en god refleksionsven. Den relationspædagogiske lærerprofil bør benyttes som et konstruktivt samtaleværktøj og ikke et målingsværktøj.

PRISER OG TILMELDING

Er I interesserede i at arbejde med KURS og den relationspædagogiske lærerprofil?


Prisen afhænger af, hvilket format I ønsker, samt hvor mange ledere og lærere der indgår i et eventuelt udviklingsarbejde. Kontakt Mette Brinch Thomsen for mere information og et uforpligtende tilbud, der matcher jeres behov.

Arbejdet med den relationspædagogiske lærerprofil KURS indebærer således både fokus på og arbejde med følgende fire områder på skolen:

Klasseledelse

Opbyg en god interaktion mellem elever og lærer i undervisningen ved hjælp af et øget fokus på elevernes behov og lærerens præferencer for ledelse af klassen.

 

Underviserudvikling

Målret det personlige udviklingsarbejde som underviser ud fra refleksioner over egen lærerprofil, egne idealer samt elevernes oplevelse af din lærerrolle.

 

Relationskompetence

Styrk relationerne i klasseværelset og sæt fokus på et harmonisk samspil i undervisningen mellem underviser og elever ud fra begge parters perspektiv.

 

Samtale

Påvirk den faglige pædagogiske samtale mellem kolleger og ledere - og opbyg et fælles sprog på skolen, der styrker udviklingen af god pædagogisk praksis.