Aarhus Universitets segl

FORSKNINGEN BAG

KURS og den relationspædagogiske lærerprofil bygger på forskning i klasseledelse og relationskompetencer ved Aarhus Universitet siden 2014 samt forskning om den interpersonelle læreradfærdsmodel kaldet Questionnaire on teachers interaction (forkortet QTI) ved Utrecht University siden 1991.
   

Den relationspædagogiske lærerprofil er udarbejdet på baggrund af et spørgeskema om relationer og interaktioner i undervisningen, som lærer og elever besvarer.

Erfaringer fra Nederlandene

Den relationspædagogiske lærerprofil bygger på ’The model for Interpersonal Teacher Behavior’ også kaldt QTI, som er udviklet af forskere fra Utrecht University i Nederlandene, der siden 1991 har forsket i interpersonelle relationer i ungdomsuddannelser med henblik på at tilegne sig viden om, hvordan man skaber det bedste læringsmiljø.

Spørgeskemaet

Spørgsmålene i spørgeskemaet, som lærer og elever skal besvare, bygger på de internationalt anerkendte engelske spørgsmål, der er en del af QTI. Spørgsmålene er valideret på dansk af danske gymnasieelever. Spørgeskemaet opererer med en 5-point Likert-skala rangerende fra "aldrig" til "altid", hvor elever og lærer skal vurdere spørgsmål om lærerrollen i undervisningen i et specifikt fag.
Spørgsmålene i den danske verificerede version er inddelt i otte grupperinger, som korresponderer med de otte typer af læreradfærd, KURS arbejder med. Disse otte læreradfærdstyper opstår i forskellige kombinationer af høj og lav grad af henholdsvis styring og nærhed.

Forskning i klasseledelse og relationskompetencer

Aarhus Universitet har siden 2014 forsket i relationskompetencer og klasseledelse, hvilket blandt andet har foregået i forbindelse med forskningsprojekterne ROK og KLEO.

Almendidaktiske refleksioner over klasserumserfaringer

Lea Lund, Adjunkt ved Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, har været en af forskerne involveret i de to forskningsprojekter om klasseledelse og relationskompetencer. Hun fortæller nedenfor om hendes Ph.d-afhandling omhandlende almendidaktiske refleksioner over klasserumserfaringer.

 

 

PRISER OG TILMELDING

Er I interesserede i at arbejde med KURS og den relationspædagogiske lærerprofil?


Prisen afhænger af, hvilket format I ønsker, samt hvor mange ledere og lærere der indgår i et eventuelt udviklingsarbejde. Kontakt Mette Brinch Thomsen for mere information og et uforpligtende tilbud, der matcher jeres behov.