Aarhus Universitets segl

LÆRERPROFILEN

Den relationspædagogisk lærerprofil viser et øjebliksbillede af, hvordan henholdsvis læreren selv og den specifikke klasse opfatter relationerne og interaktionen i undervisningen. Lærerprofilen er individuel og udarbejdes på baggrund af et spørgeskema som både lærer og elever besvarer.
   

Grader af styring og nærhed

Den relationspædagogiske lærerprofil giver indblik i lærerens og elevernes nuværende opfattelse af samværet i klasseværelset, ud fra hvilken grad af henholdsvis styring og nærhed, du udviser som lærer i klasseværelset. Graden af styring handler om, hvor meget eller hvor lidt styring og kontrol læreren har over undervisningsrummet, mens graden af nærhed handler om lærerens interesse for interaktion med eleverne, og hvor meget denne interaktion er præget af nærhed.

Interaktionen og samværet i klassen vil være påvirket af de to dimensioner styring og nærhed. I forskellige kombinationer af høj og lav grad af disse dimensiober kan karakteriseres otte lærertyper, der ses i modellen til højre.

Alle lærere vil være i forskellige situationer, hvor de skifter i grader af nærhed og styring. Derfor viser den relationspædagogiske lærerprofil et øjebliksbillede af relationerne og interaktionen i klasseværelset, og profilen skal således også anvendes som et sådant. Du kan læse mere om anvendelse af lærerprofilen her.

 

Spørgeskemaet bag lærerprofilen

Lærerprofilen afspejler, hvordan elever og underviser oplever samværet og interaktionen med hinanden i undervisningen på baggrund af et spørgeskema bestående af 32 spørgsmål, som begge parter besvarer.

Spørgeskemaet er oprindeligt udvikling af forskere fra Utrecht Universitet, som en interpersonel læreradfærdsmodel kaldet "Questionnaire on Teachers Interaction" (QTI). Eleverne bliver i spørgeskemaet spurgt, hvordan de opfatter deres lærer, og ud fra disse besvarelser kan der laves en lærerprofil på den enkelte lærer. Denne lærerprofil fortæller, hvordan den enkelte klasse gennemsnitligt opfatter lærerens grad af nærhed og kontrol i undervisningen. De endelige spørgsmål i den danske verificerede version er inddelt i de otte grupperinger, som korresponderer med de otte lærertyper.

Lærerens egen og elevernes besvarelse

I udførelsen af den relationspædagogiske lærerprofil skal både elever og lærer besvare de 32 spørgsmål om lærerens styring og nærhed overfor eleverne i undervisningen. Eleverne besvarer spørgeskemaet ud fra sætningen "[Lærerens navn] er en lærer, som..." og læreren besvarer spørgeskemaet ud fra sætningen "Jeg er en lærer, som...".

Resultatet bliver to lærerprofiler, der viser et øjebliksbillede af, hvordan henholdsvis læreren og klassen opfatter lærerens rolle samt interaktionen og relationerne mellem underviser og elever. De to profiler kan efter udførelsen sammenlignes, så der både bliver givet indsigt i elevernes oplevelse af samværet og lærerens eget billede heraf.

EKSEMPEL

Nedenfor kan du se et eksempel på, hvordan en lærers KURS-profil ser ud fra både eget og elevernes perspektiv. 

Lærerens besvarelse

Elevernes besvarelse

PRISER OG TILMELDING

Er I interesserede i at arbejde med KURS og den relationspædagogiske lærerprofil?


Prisen afhænger af, hvilket format I ønsker, samt hvor mange ledere og lærere der indgår i et eventuelt udviklingsarbejde. Kontakt Mette Brinch Thomsen for mere information og et uforpligtende tilbud, der matcher jeres behov.